andreas_bernacisko_171.jpg

Úspechy, zážitky, skúsenosti

Práca v spoločnosti MEWA

Pokrok a udržateľnosť

Pracovať pre firmu MEWA znamená byť súčasťou spoločnosti s dlhou históriou, pevnou ekonomickou základňou a vysokou úrovňou inovácií. Využívame potenciál digitalizácie a globalizácie na neustály vývoj produktov, služieb a procesov. Takto môžeme stanoviť nové štandardy kvality pre služby a udržateľnosť - základnú súčasť firemnej filozofie. Z nej čerpajú naši zamestnanci motiváciu k uvedeniu budúcich plánov spoločnosti MEWA do praxe. Podarí sa im to vďaka rozsiahlym odborným znalostiam, zdravému sebavedomiu a veľkej zvedavosti.


Identifikácia a prepojenosť

Asi 5.700 zamestnancov zabezpečuje spokojnosť našich 190.000 zákazníkov. Na základe spoľahlivosti a komunikácie si s nimi spoločnosť MEWA vybudovala dôveryhodné vzťahy. Táto dobrá reputácia na trhu vedie k vysokej miere lojality, ktorú si nesmierne vážime. Taktiež to platí aj pre našich zamestnancov. Nadpriemerná dĺžka lojality našich zamestnancov je dôkazom atraktivity ako zamestnávateľa a je vyjadrením silnej identifikácie sa so spoločnosťou MEWA. Týmto ponúkame najlepšie podmienky pre spoluprácu zameranú na hodnotu a rast.

Spoznajte niekoľkých našich zamestnancov.

  • 4O9A3535.jpg

    Skúsenosti z prvej ruky

    MEWA momenty