Zentrale_Wiesbaden_Panora.jpg

MEWA to sú predovšetkým ľudia.

Podniková kultúra

Naše základné hodnoty.

Náš úspech je založený na stratégiách, prvotriednych produktoch a dobrej spoločnej spolupráci. Firemnú filozofiu reprezentuje sedem základných hodnôt: osobnosť, hospodárnosť, kvalifikácia, kvalita, investície, životné prostredie a zodpovednosť. Tieto hodnoty nám dávajú silu napredovať a definujú značku MEWA.

Zistiť viac

Naše zásady riadenia

Rovnako ako celá ekonomika, aj spoločnosť MEWA čelí novým výzvam. Naši vedúci pracovníci ukazujú zamestnancom cestu otvorenou komunikáciou, motivujúcimi cieľmi, individuálnou pomocou, ocenením a rešpektom. Orientáciu poskytujú konkrétne dohody:

  • podporujeme a motivujeme zamestnancov podľa ich silných stránok.
  • talentovaných pracovníkov vedieme individuálne a ukazujeme im perspektívy.
  • našich zamestnancov vedieme k samostatnému riešeniu problémov.

  • vytvárame kultúrne prostredie, v ktorom môže byť každý hrdý na to, čo dosiahol.
  • dodržujeme vysoké etické a morálne štandardy.
  • dbáme na férovosť.

  • stanovujeme atraktívne ciele, podporujeme tímového ducha a optimizmus.
  • vytvárame prostredie, v ktorom sú rutiny kriticky spochybňované.
  • usilujeme sa o neustále zlepšovanie.