_MG_0434_7_fused_var.tif

Spoločnosť, etika, životné prostredie

Spoločnosť MEWA preberá zodpovednosť

Spoločnosť MEWA koná udržateľne.

Myslíme dlhodobo, konáme vedome: Udržateľnosť tvorí základ našej podnikateľskej zodpovednosti voči spoločnosti. Tento dobrovoľný príspevok zahŕňa ekologické, ekonomické a sociálne aspekty. Už v 80. rokoch sa majitelia skupiny MEWA usilovali prevziať túto formu zodpovednosti a pevne ju zakotviť v základných hodnotách spoločnosti.

Zistite viac o trvalej udržateľnosti

MEWA sa angažuje

Vidíme sa ako súčasť komunity, pre ktorú sa silne angažujeme - ako aj v podnikaní, tak aj v spoločenskom a kultúrnom živote. Podľa tohto princípu koná každá z našich pobočiek v jej regióne. Vďaka tejto zodpovednosti vznikajú silné väzby - so zamestnancami a ich rodinami, susedmi, združeniami a zariadeniami starostlivosti o deti a vzdelávacími inštitúciami. Príkladom je kooperácia medzi spoločnosťou MEWA Švajčiarsko a "Pracovným a bytovým spoločenstvom Borna" v meste Rothrist, ktorá existuje už od roku 2010. Vďaka tomu získavajú hendikepovaní ľudia možnosť chráneného bývania aj práce prispôsobenej ich špeciálnym potrebám. Ľudia zo spoločenstva podporujú s veľkým nasadením logistické procesy spoločnosti MEWA vo švajčiarskej pobočke vo Wynau. Zapojenie ľudí so zdravotným postihnutím do každodenných pracovných procesov je dôležitou súčasťou našej pracovnej inklúzie.   

MEWA znamená rozmanitosť

Nevnímame zamestnancov ako zdroje, ale ako ľudí s individuálnymi zručnosťami, plánmi a potrebami. Sme farební a rôznorodí - o tom svedčí pôvod našich zamestnancov, je nás viac ako 30 národností. K tejto rozmanitosti pristupujeme s úctou a otvorenosťou. Veľké výhody pre našu firemnú kultúru vidíme v rozmanitosti osobností a životných skúseností.


MEWA podporuje integritu a ľudskosť

Tieto zásady uplatňujeme v podobe dobrovoľného záväzku nielen voči sebe, ale aj voči našim dodávateľom a obchodným partnerom. Vyjadrené sú v našom etickom kódexe (Code of Conduct), k dodržiavaniu ktorého sa každý zamestnanec povinne zaväzuje podpisom, a ktorý v rámci podnikateľskej zodpovednosti opisuje najdôležitejšie spôsoby konania. Definuje, ktoré právne, ekologické, sociálne a etické štandardy treba minimálne splniť, niekedy aj nad stanovenú mieru.


MEWA podporuje dohovory OSN

Ide tu o najväčšiu iniciatívu na svete spoločensky angažovaných inštitúcií: Spoločne s viac ako 13 000 ďalšími účastníkmi zo 170 krajín sa MEWA zaviazala k dodržiavaniu desiatich princípov Globálnej iniciatívy Spojených národov (Global Compact) týkajúcich sa ľudských práv, pracovných noriem, ochrany životného prostredia a boja proti korupcii.Na pozadí klimatickej zmeny a pandémie ochorenia COVID - 19 sú v tejto súvislosti čoraz dôležitejšie aspekty ochrany životného prostredia, bezpečnosti a hygieny. Pre spoločnosť MEWA sa nejedná o žiadnu novinku, ale už od jej založenia v roku 1908 o hlavnú súčasť firemného modelu.  

 Zistiť viac