AdobeStock_222907647.jpeg

Textilný manažment - odvetvie budúcnosti

Ponúkame pracovné miesta s perspektívou

Udržateľné zdieľanie textílií

MEWA sa ukazuje ako hnacia sila inovácií, a tým otvára atraktívny trhový potenciál - vynikajúce vyhliadky pre vaše plánovanie kariéry. Od založenia v roku 1908 bol úspech našej spoločnosti založený na vtedajšej vizionárskej koncepcii: Pre našich zákazníkov znamená systém zdieľania textílií od spoločnosti MEWA, že ich majú vždy k dispozícii, keď je to potrebné - čistiace utierky, pracovné, ochranné a biznis odevy, ako aj vchodové rohože.


Najvyššie štandardy kvality a životného prostredia

Spoločnosť MEWA sa stará o skladovanie, údržbu, čistenie a prepravu - v súlade s normami, a zabezpečí Vám testované, čisté, bezpečné, vhodné, ekologické a zdroje šetriace textílie. O tieto procesy sa stará okolo 5 700 zamestnancov v 45 pobočkách v 14 krajinách. Spektrum našich zákazníkov siaha od výrobného a dodávateľského priemyslu cez obchod a remeselné výrobky, hotelierstvo a gastronómiu po zdravotníctvo a verejný sektor.Digitálna transformácia

Digitalizácia je jednou z ústredných výziev našej doby. Výsledkom technologickej zmeny sú sľubné príležitosti pre ďalší rozvoj nášho obchodného modelu a tvorby budúcich pracovných príležitostí. Preto sa vydávame novou cestou.