WEBEREI_x_MG_0065.tif

Presadzujeme štandardy. Nielen v rámci Svetového dňa technickej normalizácie

Presadzujeme štandardy. Nielen v rámci Svetového dňa technickej normalizácie

Presadzujeme štandardy. Nielen v rámci Svetového dňa technickej normalizácie

Svetový deň technickej normalizácie pripadá na 14. októbra. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization) so skratkou "ISO", bola založená roku 1947. Dodnes pripomína význam medzinárodných priemyselných štandardov, bez ktorých by bolo ťažké merať alebo porovnávať kvalitu a bezpečnosť.

Už dve desaťročia pred zavedením ISO noriem vytvorila MEWA pokrokové štandardy zamerané na budúcnosť. K presadzovanie ISO noriem potom ďalej prispela naša vlastná cesta inovatívneho vývoja v rôznych oblastiach. Kvalitatívne a bezpečnostné štandardy pre nás vždy mali a dodnes majú vysokú prioritu.

Tu je história našich certifikátov:

  • Roku 1992 MEWA získala celoeurópsky certifikát ISO 9001 pre systém pracovného oblečenia. Tento štandard v Total Quality Managementu zaručuje trvale vysokej kvality vo všetkých podnikoch MEWA.
  • Ako prvý podnik vo svojom odbore sme dostali roku 1997 medzinárodne platný ekologický certifikát podľa ISO 14001 pre oblasť textilných čistiacich utierok na údržbu strojov.
  • Štandardy kvality MEWA sa stali roku 2000 základom novej európskej hygienické normy EN 14065, a to vďaka rozvoju systému Rabča pre podniky z odvetví textilného servisu.
  • Z iniciatívy MEWA bola od roku 2002 zavedená norma ISO 15797 a neskôr norma 30023 pre priemyselné pranie pracovného oblečenia.
  • Od roku 2016 sme držitelia certifikácie ISO 50001. Jedná sa o celosvetový štandard v oblasti energetického manažmentu. Zaväzujeme sa tak okrem iného dodržiavať procesy energetického plánovania alebo dosahovať energeticky hospodárnych cieľov. Zostavujeme akčné plány a detailne zaznamenávame energetické toky v spoločnosti MEWA.