MEWA_CZ_Scheck.jpg

MEWA podporila charitatívny Anjelský kemp 2020

MEWA podporila charitatívny Anjelský kemp 2020

MEWA podporila charitatívny Anjelský kemp 2020

Začiatkom prázdnin odovzdal Antonín Krejčí, konateľ našej českej pobočky, zástupcom charitatívne organizácie Medzinárodné väzenskej spoločenstvo šek na 8 000 korún. Peniaze boli použité na organizáciu letného táboru, ktorý toto spoločenstvo organizuje pre tie deti, ktoré majú mamu alebo otca vo väzení.

Deti tak môžu aj vo svojej ťažkej životnej situácii stráviť báječný týždeň v atmosfére plnej prijatia, lásky a dôvery. Sociálna zodpovednosť a aktívna účasť na charitatívnych projektoch sú základnými hodnotami spoločnosti MEWA už viac ako 100 rokov.