MEWA_Servicefahrer_2021_09_607.tif

MEWA sa stala víťazom štúdie o trvalej udržateľnosti

Spotrebiteľská organizácia Deutschland Test nám udelila ocenenie za aktivity v oblasti životného prostredia

MEWA sa stala víťazom štúdie o trvalej udržateľnosti

Sú aktivity podnikov a firiem týkajúce sa trvalej udržateľnosti dostatočne viditeľné? Túto otázku si položila kolínska ratingová agentúra ServiceValue a vykonala medzi nemeckými spotrebiteľmi na túto tému špeciálny prieskum. V spolupráci so spotrebiteľskou organizáciou DEUTSCHLAND TEST, ktorá skúma tovary a služby prostredníctvom sofistikovaných vedeckých metód, tak bola už ôsmykrát realizovaná štúdia s názvom „Trvalá udržateľnosť“.

Celkovo bolo zhromaždených a vyhodnotených takmer pol milióna spotrebiteľských hlasov o viac ako 1500 podnikoch a firmách zo 113 odvetví. A v kategórii „Hygienické služby“ vyznamenali spotrebitelia spoločnosť MEWA titulom Odborový víťaz.

Máme z toho naozaj veľkú radosť, pretože samotné presviedčanie zákazníkov o kvalite našich služieb nám už dlho nestačí. Chceme byť tiež zodpovední za prostredie, v ktorom pôsobíme a podnikáme. Radi by sme preto prispeli k jeho ochranne a zachovaniu všetkými možnosťami, ktoré sú pre nás technicky a ekonomicky možné.

Spoločnosti, ktoré využívajú naše služby, profitujú z bezpečných procesov tzv. textilného sharingu. Dokonca aj základná myšlienka pri založení spoločnosti MEWA v sebe mala aspekt trvalej udržateľnosti: nevyhadzovať čistiace utierky, ale používať ich znova. Táto jednoduchá služba sa postupne vyvinula v celoeurópsky koncept zdieľania prevádzkových textílií. Neoddeliteľnou súčasťou nášho systému sú ekologické výrobné procesy a šetrenie zdrojov v zmysle cirkulárnej ekonomiky.

Veľmi ďakujeme za ocenenie. Je to pre nás veľká výzva ísť ďalej týmto smerom:

https://mewa.sk/podnik/trvala-udrzatelnost/