Kompetentní poradenství a prevence zaručují bezpečnost pro zaměstnance i zaměstnavatele

Dne 28. dubna 2015 se konal den bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti. Tento den byl zaveden Mezinárodní organizací práce – International Labour Organisation (ILO) na podporu bezpečné a zdravé práce. Zaměstnanci totiž musejí být při výkonu práce chráněni proti nebezpečí, která mohou vznikat při práci nebo jejím vlivem. U tématu bezpečnosti práce neexistují žádné kompromisy. Mnoha úrazům by se dalo zabránit, kdyby měl pracovník přiměřený ochranný oděv, nebo kdyby se nešetřilo na ochranném vybavení. Proto je pro výrobní provozy a řemeslnou výrobu důležité mít k dispozici partnera, který vás může díky svým dlouholetým zkušenostem v této oblasti kompetentně podporovat a vybavovat.

Zaměstnavatelé mají povinnosti

Na základě platných zákonů a právních nařízení mají zaměstnavatelé velkou zodpovědnost za své zaměstnance co do bezpečnosti na pracovišti. Této zodpovědnosti a povinnosti je nemůže nikdo zbavit. Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků na pracovišti jsou totiž největší prioritou. Volba a údržba správných ochranných oděvů má obrovský význam a není to žádná jednoduchá rutinní záležitost. Mohu si sám opravit oděv na ochranu proti žáru? Chrání oděv na ochranu proti chemikáliím proti všem kyselinám a louhům? Mohu mít v bezpečnostních zónách na sobě tričko? Kdy potřebuji ochranu sluchu. „Při výběru ochranného oděvu a osobních ochranných pracovních prostředků existuje mnoho nejasností,” říká Veronika Lipovská, jednatelka MEWA Textil-Service s.r.o. Zde je zapotřebí odborných znalostí. „MEWA má v této oblasti zkušenosti již několik desítek let, disponuje týmem vysoce kvalifikovaných vývojářů svých produktů a může zaměstnavatelům pomoci při výběru vhodných ochranných oděvů resp. osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), které může následně i dodat,“ dodává Veronika Lipovská.

Aby si ochranný oděv dlouhodobě udržel svou ochrannou účinnost, je nevyhnutelná správná údržba od profesionálního poskytovatele služeb. Opravy, údržbu a nutné dovybavování ochrannými oděvy MEWA Textil-Management nejen poskytuje, ale provádí je také prostřednictvím vyškolených pracovníků a s potřebnými materiály.

MEWA je špičkou světového trhu! V lednu 2015 byla firma MEWA vyznamenaná již podruhé německým vydavatelstvím Verlag Deutsche Standards jako špička na světovém trhu v oblasti servisu čisticích utěrek.

Váš kontakt

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha