Osvědčený systém čistících utěrek MEWA v kompletním servisu pro velké a malé dílny a výrobní haly

Osvědčený systém čistících utěrek MEWA v kompletním servisu pro velké a malé dílny a výrobní haly
Poskytovatel textilních služeb MEWA a lídr světového trhu v oblasti čistících utěrek v kompletním servisu pečuje o více než 55 600 výrobních hal a dílen vyrábějících a opravujících motorová vozidla po celé Evropě. Z více než desetileté zkušenosti tržního lídra těží stejnou měrou malí a velcí zákazníci. „Jsme tu pro každého. A počítáme takovým způsobem, že se kompletní servis čistících utěrek MEWA vyplatí už pro podniky s jedním zaměstnancem,“ přesvědčivě tvrdí Veronika Lipovská, jednatelka MEWA Textil-Service s.r.o., o kompletním servisu také pro podniky s méně než třemi zaměstnanci.

Výrobky na opakované použití šetří životní prostředí i firemní účet

Vyzvednout špinavé, opět nechat dodat vyprané a čisté: Princip „opakovaného použití“ je praktický a ekologicky smysluplný. Inteligentní systém opakovaného použití od firmy MEWA ušetří zákazníkovi organizační výdaje na pořízení, skladování a logistiku i na dodržování předpisů týkajících se životního prostředí a zpracování odpadu a s tím související náklady:

  • Utěrky často napuštěné oleji, mazacími prostředky a rozpouštědly se u firmy MEWA pečlivě vyperou a následně je lze opět použít.
  • Usazeniny se ekologicky zlikvidují.
  • MEWA certifikátem garantuje zodpovědnost za všechny příslušné povinnosti související s likvidací odpadu a s ochranou životního prostředí, které je třeba splnit a které v souvislosti s utěrkami vznikají.
  • Systém opakovaného použití certifikovaný podle EN ISO 9001 a 14001 se dá bez problémů integrovat do podnikových pracovních postupů a optimalizuje postupy managementu kvality a managementu životního prostředí.

Kromě toho nemusí podnikatel složitě řešit otázku, jestli musí být znečištěný materiál na jedno použití draze likvidován jako nebezpečný odpad. „Samozřejmě musejí být také při dopravě a čištění utěrek na více použití dodržovány povinnosti týkající se bezpečnosti a životního prostředí. Za to přebíráme odpovědnost my jako poskytovatelé textilních služeb,“ vysvětluje Veronika Lipovská.

Utěrky pro každou příležitost

Textilní utěrky udržují v čistotě nářadí, stroje a dílnu. Na rozdíl od většiny papírových utěrek, které se rozlišují podle druhu papíru také v účelu využití, pokrývá utěrka od firmy MEWA široké spektrum: Hodí se k utírání olejnatých a vodnatých kapalin i tuku nebo zbytků barev. Všechno, co se v dílně umaže, může být vyčištěno utěrkou MEWA. MEWA ihned poskytuje vhodné bezpečnostní kontejnery pro převoz. V nich se dají utěrky až do vyzvednutí prostorově úsporně, bezpečně a v souladu s předpisy uchovávat v dílně.

Váš kontakt

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha