Čisticí utěrky v systému vícenásobného použití

Vyčistit stroje, pracoviště a materiál použitý k čištění prostě zahodit? Tak jednoduché to v oblasti řemesel a průmyslu není. Kdo začne pracovat se znečišťujícími látkami, jako je motorový olej, tuhá maziva nebo nátěry, musí respektovat a dodržovat určité zákonné směrnice pro zacházení s materiálem použitým k čištění. Povinnosti se týkají skladování, dopravy a likvidace použitého čisticího materiálu, který je znečištěný chemikáliemi nebezpečnými pro zdraví nebo životní prostředí anebo z kterého vyplývá nebezpečí požáru nebo výbuchu.


Utěrky na jedno použití je třeba obvykle likvidovat jako nebezpečný odpad – se všemi povinnostmi a dokumenty, které k tomu patří. Jednodušší je to při použití čisticích utěrek pro vícenásobné použití, které nespadají pod zákon o odpadech. „Přestupky proti platným předpisům nejsou žádný nepatrný delikt,“ varuje Veronika Lipovská, jednatelka společnosti MEWA Textil-Service s.r.o. Kdo zde chce stát na bezpečné straně, může zásobování čisticími utěrkami objednat u externího poskytovatele výkonů a služeb. To šetří čas a vytváří více právní jistoty – přinejmenším, když příslušné výkony a služby převezme poskytovatel nabídky servisu.


Kdo si přeje zcela pohodlné a čisté řešení, toho možná přesvědčí nabídka vedoucí firmy na trhu v oblasti čisticích utěrek pro vícenásobné použití. Žádné náklady na materiál na jedno použití, žádné výdaje na nákup, udržování skladu a logistiku. V případě potřeby MEWA přiveze, vyzvedne, vypere a nahradí textilie. Kromě toho se poskytují k dispozici bezpečnostní kontejnery Safety Container SaCon®, v nichž se znečištěné utěrky bezpečně shromažďují. Když řidič kontejnery vyzvedne, vyhotoví také hned dopravní doklady a označí kontejnery. „Naši zákazníci se mohou spolehnout na to, že dodržíme všechny důležité předpisy o bezpečnosti a o ochraně životního prostředí, pokud jde o vše okolo utěrek, a přitom se nemusejí starat o detaily,“ shrnuje Veronika Lipovská.


Služba, která kromě toho šetří životní prostředí – utěrky lze až 50krát vyprat a znovu použít. To při dvou a půl milionech uživatelů v celé Evropě denně šetří pořádné množství nebezpečného odpadu.

Váš kontakt

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha