Světový den bezpečnosti a zdraví na pracovišti

Ve „Světový den bezpečnosti a zdraví na pracovišti“ (28. 4. 2016) bude v popředí zájmu ochrana zdraví při práci, a také otázka: Jak se mohou zaměstnanci chránit před nebezpečími na pracovišti? Ochranné oděvy jsou jedním z opatření, které funguje, když se správně používá. Silvia Mertens je diplomovaná inženýrka pro techniku oděvů a manažerka výroby u poskytovatele textilních služeb MEWA Wiesbaden. Podporuje zákazníky při výběru ochranných oděvů a u této příležitosti sestavila kontrolní seznam.

Co je třeba zvážit:

Posouzení ohrožení
Na začátku je třeba posoudit ohrožení: V kterých pracovních úsecích se budou oděvy používat, před čím mají chránit? Jaký profil norem je vyžadován?

Typ oděvů
Provede se analýza stávajících oděvů. Jaké mají výhody a nevýhody? Co by mělo být u nového oblečení jinak?

Náklady a následné náklady
Pro zachování ochranné funkce musí být pracovní oděvy profesionálně prány a udržovány. O to se starají poskytovatelé textilních služeb. Je třeba zjistit, jaké služby jejich nabídka zahrnuje.

Kontrola v reálném prostředí: Je oblečení vhodné?
Ochranné oděvy musí být ověřeny v místě skutečného použití. Jak dobře chrání oblečení před existujícím ohrožením, například před používanými chemikáliemi a působením horka?

Test nošení: Co říkají zaměstnanci?
Ochranné oděvy by měli otestovat a zhodnotit zaměstnanci. Lze v nich bez problémů provádět všechny pohyby? Poskytují ochranné oděvy nezbytnou ochranu?

Čeho je třeba se vyvarovat:

Kupovat ochranné oděvy bez poradenství
V zájmu bezpečného vybavení zaměstnanců by měla být vyhledána podpora: interně u zaměstnance odpovědného za oblast bezpečnosti práce, externě u kompetentního poskytovatele služeb.

Samostatně odstraňovat škody
Žádná změna certifikovaných oděvů není přípustná bez předchozí kontroly certifikačního institutu. To platí dokonce pro zkrácení rukávů.

Neposkytovat informace zaměstnancům
K úkolům zaměstnavatelů patří rovněž předávání informací zaměstnancům o typu oděvů a manipulaci s nimi. Například v rámci provozního řádu.

Přenechat údržbu zaměstnancům
Ochranné oděvy by se neměly prát společně s normálním oblečením. Mohou tak ztratit svoji ochrannou funkci.

Přistoupit na kompromisy
Střední míra ochrany u osobních ochranných prostředků nepostačuje, optimální ochrana zlepšuje právní jistotu. V tomto směru podporují také poskytovatelé textilních služeb.

A jedna novinka:

Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích
Nové nařízení EU – vstoupí v platnost 20. dubna 2016 – má vést k lepší ochranně uživatelů osobních ochranných prostředků. Zruší tak 21. dubna 2018 směrnici 89/686/EHS platnou od roku 1989. Profesionální poskytovatelé služeb jako společnost MEWA splňují zpravidla již veškerá zadání – tak jsou podniky a jejich zaměstnanci na bezpečné straně.

Váš kontakt

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha