MEWA_Servicefahrer_2021_09_0212.tif

Udržateľnosť a ochrana životného prostredia ako firemná filozofia

MEWA ako poskytovateľ textilných služieb ponúka čistiace utierky v systéme na opakované použitie už 113 rokov. Ochrana životného prostredia a šetrné zaobchádzanie so zdrojmi sú pre nás prioritou už viac ako 30 rokov. To sa týka výrobných procesov, ako aj samotných produktov a služieb. Pre podnik je jednou z najdôležitejších úloh neustály vývoj environmentálnej techniky. Nie je náhodou, že bol spoločnosti MEWA, ako prvej v odbore textilných služieb, udelený v roku 1997 medzinárodný ekologický certifikát podľa normy ISO 14001.

Prvé nákladné auto s vodíkovým pohonom

MEWA je v ohľade udržateľnosti a šetrného zaobchádzania so zdrojmi neustále priekopníkom. Ako prvá nemecká spoločnosť je MEWA aktuálne medzi päťdesiatkou vybraných podnikov, ktoré využívajú v každodennej prevádzke jedno z prvých vodíkových nákladných vozidiel na svete. V praxi to znamená, že MEWA jazdí na švajčiarskych cestách s nulovými emisiami. Tento projekt je jedinečný vďaka využitiu zeleného, CO2 neutrálneho vodíka. Na jeho výrobu sa používa CO2 neutrálna elektrina z vodných elektrární. Emisie z kamiónu sa teda skladajú výhradne z čistej vodnej pary. Celkom sedem vodíkových nádrží garantuje dojazd viac ako 400 km.

Výrobné procesy šetrné k životnému prostrediu

MEWA tiež podporuje zodpovedný prístup k životnému prostrediu svojimi ekologickými výrobnými procesmi, rekuperáciou tepla, termickým využitím nečistôt vzniknutých praním, čistením odpadových vôd, recykláciou surovín a v neposlednom rade prostredníctvom technicky prepracovaného kaskádového systému hospodárneho využívania vody. Čistiace utierky MEWA je možné vyprať a znovu použiť až 50-krát. Pri preprave a skladovaní produktov sa spolieha na textilné vrecia na bielizeň a odolné kontajnery SaCon. To znamená, že spoločnosť MEWA je vždy o krok vpred, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Šetrí totiž zdroje a minimalizuje odpad.

Stiahnuť foto

  • Prvé nákladné auto s vodíkovým pohonom

    Výrobné procesy šetrné k životnému prostrediu.

  • Čistiace utierky MEWA je možné vyprať a znovu použiť až 50-krát.

    Pri preprave a skladovaní produktov sa spolieha na textilné vrecia na bielizeň a odolné kontajnery SaCon.

  • Kompletnému textilnému servisu sa spoločnosť MEWA venuje už od roku 1908.

    Služby MEWA to je ochrana životného prostredia v praxi.

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha