MEWA_06_industriearbeiter_gruppe_009_mod.tif

MEWA a priemysel

Prevádzkové textílie pre všetky nároky

Váš partner pre priemysel – textilný management MEWA

 • Určené pre každé priemyselné odvetvie

  Všetky naše produkty vyvinuté pre najrozličnejšie požiadavky spĺňajú Vaše vysoké požiadavky.

 • Aj pre tie najmenšie podniky

  Systém MEWA je výhodný pre všetkých, od najmenších až po tie najväčšie výrobné prevádzky

 • Presne a spoľahlivo

  Všetko to zabezpečíme vďaka nášmu vlastnému vozovému parku a kvalifikovaným rozvozným pracovníkom.

Či už automobilový, strojárenský alebo kovospracujúci priemysel – v každom odvetví existujú najrôznejšie povolania s individuálnymi nárokmi a špecifickými požiadavkami. Úzko spolupracujeme s jednotlivými zväzmi a naši prieskumní pracovníci sledujú trhy, aby naše produkty a služby boli vždy čo najaktuálnejšie. Pre nás je však najdôležitejšia intenzívna komunikácia s našimi zákazníkmi, pretože ich špeciálne požiadavky, podnety a nápady nám pomáhajú neustále zlepšovať naše produkty.

V priemyselnom odvetví ide predovšetkým o profesionálnu čistotu Vašich strojov a zariadení a o hygienicky dokonalé pracovné podmienky.

A v tom spočíva výhoda prenájmu. Našou ponukou prevádzkových textílií v systéme služieb Vám ručíme za to, že čistota zostane vždy zachovaná. Načas a spoľahlivo, plynulo a rentabilne Vás zásobíme čistiacimi utierkami, čističmi súčiastok a absorpčnými olejovými rohožami. Súčasťou nášho komplexného servisu je dovoz, odvoz, ošetrovanie, údržba a výmena.

Vhodné riešenia pre každé priemyselné odvetvie

 • Arbeitskleidung

  Automobilový priemysel

  Komplexný profesionálny servis o Váš textilný management
 • Arbeitskleidung

  Strojárenský priemysel

  Prevádzkové textílie – v praktickom systéme MEWA

 • Schutzkleidung

  Kovopriemysel

  Prevádzkové textílie – v praktickom systéme MEWA