Mewa je rodinný podnik
A európsky líder v oblasti textilného manažmentu

A európsky líder v oblasti textilného manažmentu

190 000spoločností v celej Európe využíva naše služby

Inovátor od roku 1908

Našim zákazníkom ponúkame technické a logistické know-how globálneho hráča, ako aj blízkosť a dôverné partnerstvo k spoločnosti s dlhoročnou tradíciou.

pobočiek v 14 krajinách tvorí medzinárodnú Mewa-sieť.

46

zamestnancov zabezpečuje spoľahlivé služby a udržateľné nápady

5 700

Udržateľnosť určuje naše konanie - od roku 1908

Zdieľanie textílií Mewa - "Mewa Textilsharing" znamená niekoľkonásobné používanie a zdieľanie priemyselných textílií namiesto ich vlastnenia – úplne udržateľná myšlienka. Udržateľný však nie je len náš obchodný model. Stanovujeme tiež štandardy v oblasti ochrany životného prostredia a šetrenia zdrojov vo výrobe a logistike.

01Úspora vody

Aby sme neznečisťovali životné prostredie, vyvinuli sme vlastný proces prania so špeciálnymi dávkovacími a kontrolnými systémami a v našich práčovniach sme nainštalovali vlastné systémy čistenia odpadových vôd. Vďaka našej kaskádovej technológii sa voda z prania využíva opakovane. V porovnaní so štandardnými pracími procesmi v domácnosti sa nám tak darí výrazne znížiť spotrebu vody a znečistenie životného prostredia.

Úspora sladkej vody až do

50 %

Zníženie vplyvu na životné prostredie o

85 %

02Úprava odpadovej vody

Už v roku 1975 uviedla spoločnosť MEWA do prevádzky prvé zariadenie na úpravu odpadových vôd koncipované vo vlastnej réžii.

Pri čistení odpadových vôd dosahuje Mewa stupeň

99,8 %

03Úspora zdrojov

Aby sme z dlhodobého hľadiska znížili množstvo odpadu, skladujeme naše textílie v opakovane použiteľných obaloch - je to šetrné k zdrojom a životnému prostrediu. To však ešte nie je všetko:

Opakované použitie čistiacej utierky Mewatex až do

50 -krát

Úspora odpadu za rok

85 000 t

Dobrý pocit z udržateľného života.

To, čo sa dnes považuje za mega trend, je v spoločnosti Mewa na dennom poriadku už viac ako 110 rokov: Naše interné procesy navrhujeme tak, aby boli rovnako udržateľné ako náš obchodný model, a neustále pracujeme na tom, aby sme sa v tejto oblasti ešte zlepšili.

01 / 04

Naším cieľom je, aby bola distribúcia úplne neutrálna z hľadiska klímy. Vďaka konceptom udržateľnej mobility, ako sú prvé vodíkové nákladné vozidlá v odvetví a používanie elektrických rozbočovačov a nákladných bicyklov v Berlíne a Hamburgu, otvárame nové možnosti v oblasti distribúcie - a to je len začiatok.

Uvažujme v dlhodobom horizonte, konajme vedome

Sme tu. Pre ľudí, ktorým dodávame priemyselné textílie. Pre ľudí, ktorí s nami pracujú. A pre lokality a komunity, v ktorých sa nachádzajú naše pobočky v celej Európe.

01Spravodlivý zamestnávateľ

Ako tradičnému rodinnému podniku nám veľmi záleží na tom, aby naši zamestnanci - bez ohľadu na to, kde a ako pre spoločnosť Mewa pracujú - pociťovali zmysel, spokojnosť a ocenenie svojej práce.

02Regionálny záväzok

Považujeme sa za súčasť spoločnosti, za ktorú nesieme zodpovednosť. Preto sa angažujeme prostredníctvom rozmanitých sociálnych a kultúrnych investícií. Podľa tohto princípu koná každá naša pobočka – vo svojom regióne a s ľuďmi, ktorí v ňom žijú.

03Pestrá rozmanitosť hodnôt

Tolerancia, rešpekt, fair play, ľudskosť, otvorenosť svetu: Toto sú hodnoty, ktoré v sebe nosíme ako rodinný podnik a podľa ktorých žijeme každý deň.

04Ekonomická zodpovednosť ako základ

Hodnotovo orientovaný a zdravý rast je pre nás veľmi dôležitý. Veľký význam prikladáme prezieravým investíciám a dôsledne reinvestujeme zisky.

Mewa a 1. FSV Mainz 05

Mewa a 1. FSV Mainz 05

- rovnocenné partnerstvo

Mewa a 1. FSV Mainz 05

Zdieľame naše hodnoty a postoje, a práve preto sme hrdí na to, že štadión klubu Mainz nosí naše meno.

Utkať, oprať a vymeniť ""Textilsharing"" od roku 1908.

Inovatívne nápady a firemná zodpovednosť sú kľúčom k nášmu udržateľnému rastu. Vtedy aj teraz.

Predstavenstvo skupiny Mewa
Quote Alt
Predstavenstvo skupiny Mewa
Quote Alt

Predstavenstvo skupiny Mewa
Hans-Peter Weidling, Bernhard Niklewitz, Michael Kümpfel, Ulrich Schmidt

Bernhard Niklewitz
člen predstavenstva skupiny Mewa a hovorca predstavenstva

Michael Kümpfel
vedúci marketingu a obchodu v skupine Mewa

Ulrich Schmidt
riaditeľ výroby a logistiky v spoločnosti Mewa

Hans Peter Weidling
riaditeľ zákazníckeho servisu a distribúcie skupiny Mewa

“Ako flexibilný poskytovateľ riešení pre textilný manažment pracujeme podľa najvyšších štandardov kvality a bezpečnosti. - To je náš sľub. K ľuďom a životnému prostrediu sa správame s maximálnym rešpektom a úctou. - To je naša zodpovednosť. Poznáme potreby trhu a požiadavky našich zákazníkov, ktorým sa venujeme s odvahou, odhodlaním a víziou. - To je náš nárok.”