Používanie cookies

Táto stránka používa cookies. Ďalším používaním tejto web stránky s týmto použitím súhlasíte. Podrobnosti nájdete tu.

MEIßENHEIM__MG_4226.tif

Čísla a fakty o spoločnosti MEWA

V Európe pred konkurenciou

Výsledky v širokom meradle – Čísla a fakty o spoločnosti MEWA

 • 45 pobočiek v 14 krajinách

 • 5 600 zamestnancov a 188 000 zákazníkov

 • 1,1 milión ľudí nosí pracovné odevy MEWA

Ako pre podnik s vedúcim postavením v oblasti textilného managementu v Európe je pre nás samozrejme dôležité, aby sme si túto pozíciu neustále posilňovali a budovali. Preto kladieme veľký dôraz na sledovanie dopadov našej obchodnej činnosti na jednotlivca, spoločnosť a životné prostredie a pri každom rozhodnutí ich dôkladne zohľadnili.

Prostredníctvom našich produktov a služieb vám ponúka individuálne riešenia a rozsiahly kompletný servis – a to natrvalo. Kvôli tomu naplno pracujeme na nových technologických výzvach. Súčasne tým odpovedáme aj na otázky týkajúce sa budúcnosti. Ekologicky šetrnými výrobnými procesmi tak napríklad významne prispievame k zachovaniu životného prostredia šetrením zdrojov a minimalizovaním odpadov.

Niekoľko čísel, ktoré za to hovoria:

 • So 45 pobočkami v 14 krajinách je spoločnosť MEWA poskytovateľom služieb textilného managementu s vedúcim postavením v Európe
 • Takmer 5 600 našich zamestnancov sa stará o viac ako 188 000 zákazníkov v Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Švajčiarsku, Česku, na Slovensku, v Poľsku, Holandsku a Maďarsku.
 • Viac ako 1,1 milión pracovníkov v priemysle, obchode, remeselných odvetviach, gastronómii a verejných inštitúciách nosí pracovné, ochranné alebo firemné odevy spoločnosti MEWA.
 • Každý deň vyperieme v celej Európe približne 350 ton textílií. Pre porovnanie: Štvorčlenná rodina vyperie približne jednu tonu prádla ročne.
 • Každú sekundu utkáme v našej tkáčovni 5 nových čistiacich utierok. To predstavuje 108 miliónov kusov ročne.
 • 2,6 milióna ľudí denne využíva pri svojej práci naše čistiace utierky.
 • V našom internetovom obchode a prostredníctvom katalógu ponúka viac ako 11 200 rôznych produktov na ochranu pri práci a technické potreby.
 • V súčasnosti odosielame denne až do 3 600 objednávok – v rámci Nemecka do 24 hodín od prijatia objednávky, v rámci celej Európy do 48 hodín.