thumb_07_historie_mit-einem-Putz.jpg

História spoločnosti MEWA

Ako sa z jednoduchého, ale geniálneho nápadu stal líder na európskom trhu

Značka ukazuje prítomnosť – od roku 2008 po súčasnosť

V súčasnosti sa s našim princípom opakovaného použitia môžete stretnúť všade: Viac ako jeden milión zamestnancov v celej Európe nosí odevy od spoločnosti MEWA. Naše čistiace utierky, rohože, ochranné poťahy, produkty pre umyvárne a umývacie stoly so štetcom sa používajú v podnikoch v 23 krajinách. Trvalo udržateľný koncept textilného managementu je uznávaný používateľmi a celkovo aj verejnosťou: v roku 2013 patrila spoločnosť MEWA medzi nositeľov ocenenia Top 3 za trvalú udržateľnosť Deutscher Nachhaltigkeitspreis v kategórii „Najviac trvalo udržateľné produkty/služby v Nemecku“.

Trvalo udržateľná činnosť ešte aj v súčasnosti stále určuje náš rozvoj. Línia rodinne vedeného podniku takto pokračuje aj naďalej, aj potom, ako sa v roku 2014 vymenili majitelia podniku v dozornej rade a správnom výbore. Predstavenstvo v súčasnosti tvoria šéfovia obchodných úsekov Bernhard Niklewitz, Michael Kümpfel, Ulrich Schmidt a Hans Peter Weidling, ktorí majú skúsenosti s riadením a už mnohé roky úzko spojení so spoločnosťou MEWA. Realizujú obchodné činnosti v zmysle rodinného podniku a úspešne presadzujú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja: Prevádzky v mestách Immenhausen, Hameln a Manching boli rozšírené, nové prevádzky vznikli v mestách Saarlouis a v Weil im Schönbuch. V Rémach a v Prahe boli v roku 2015 otvorené nové prekladiská, ďalšie sa plánuje v Ríme. Týmto investujeme do budúcnosti. Motivuje, oduševňuje a ženie nás nie to, čo bude zajtra, ale to čo bude pozajtra.

2000-2008 Európsky podnik

S novými produktmi získala spoločnosť v novom tisícročí ďalšie cieľové skupiny. Okrem toho sa spoločnosť MEWA vo zvýšenej miere sústredí na vývoj vysoko sofistikovaných ochranných odevov a prináša na trh úplne novú generáciu ochranných odevov na ochranu pred teplom a žiarom.

Pri ošetrovaní odevov zamestnancov v potravinárskom priemysle, výrobe a predaji potravín, sú pracovné odevy kontrolované podľa hygienických požiadaviek RABC. Týmto zaviedla spoločnosť MEWA ako prvý poskytovateľ textilných služieb v Európe systém RABC a pracuje podľa normy 14065. Spoločnosť MEWA sa rozhodla, že okrem Belgicka, Francúzska a Rakúska, sa výrazne zviditeľní aj v ďalších susedných štátoch.

Už v roku 1996 začali svoju činnosť spoločnosti vo Švajčiarsku a Čechách. Blízko Milána je postavená prevádzka, ktorá má na starostlivosť talianske podniky priamo z Talianska. V Španielsku založila podniková skupina spoločnosť MEWA Servicio Textil, S.L. Vo Francúzsku začína v roku 2007 svoju činnosť výrobná spoločnosť. V roku 2008, k nášmu 100-ročnému firemnému jubileu, pracuje pre spoločnosť MEWA 4 115 zamestnancov na 43 pobočkách v Nemecku, Belgicku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Rakúsku, Holandsku, Česku, Maďarsku, Poľsku, vo Švajčiarsku a na Slovensku.

1990-2000 Rast vďaka kvalite

V roku 1991 pracuje pre spoločnosť MEWA viac ako 3 000 zamestnancov v 21 pobočkách. Počas uplynulého desaťročia vzrástol počet zákazníkov z 35 000 na 82 000. V 90-tych rokoch prešla podniková skupina reštrukturalizáciou a bola rozčlenená na štyri obchodné oblasti.

Vedenie spoločnosti prevzali: Tilman Damm pre marketing a odbyt, Klaus Jürgen Gerdum pre zákazníkov a organizáciu, Rudolf Küttelwesch pre techniku a produkciu a Bernhard Niklewitz pre oblasť podnikových služieb. Gabriele Gebauer a Rolf Beisse tvoria predstavenstvo. Služby zákazníkom sa neustále zlepšujú: V roku 1990 začala spoločnosť MEWA zavádzať komplexné riadenie kvality a ako cieľ spoločnosti definuje „Nulová chyba v dôsledku nespokojnosti alebo reklamácií“.

V roku 1992 získala spoločnosť MEWA ako prvý poskytovateľ textilných služieb certifikáciu podľa medzinárodnej normy zabezpečenia kvality DIN ISO 9001. Zdokonaľovanie ekologických technológií trvajúce celé desaťročia sa dočkalo oficiálneho uznania v roku 1997. Ako prvá spoločnosť v odvetví získava MEWA certifikáciu podľa ISO 14001. Okrem toho sa vedenie spoločnosti rozhodlo rozšíriť portfólio spoločnosti. Svojou oblasťou obchodnej činnosti „Technický obchod MEWA“ ponúka spoločnosť svojim zákazníkom od polovice 90-tych rokov na predaj prostredníctvom katalógu kompletný sortiment produktov pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci a technické potreby.

1978-1990 Ochrana životného prostredia má prednosť pred rozmachom

V roku 1980 nastúpila do vedenia spoločnosti MEWA tretia generácia na čele s Gabriele Gebauerovou, vnučkou zakladateľa firmy Hermanna Gebauera, a jej manželom Rolfom Beisse. Na začiatku 80-tych rokov udali nový smer myslenia: Chceme, aby sme pre našich zákazníkov boli najlepší. S rovnakou zaangažovanosťou, s akou sa v spoločnosti presadzovala myšlienka poskytovania služieb, sa technici a inžinieri spoločnosti MEWA venovali ochrane životného prostredia. Už čoskoro znel odkaz novej konateľky spoločnosti MEWA: Ochrana životného prostredia má prednosť pred rozmachom.

Už v rozmedzí 70-tych rokov nainštalovala spoločnosť MEWA prvú čističku odpadových vôd, ktorú navrhla a vybudovala vo vlastnej réžii. Táto určovala trend pre stav techniky.

Inžinieri spoločnosti MEWA boli obzvlášť hrdí na premyslený systém úspory energie. Okrem energetického zužitkovania recyklovaného oleja, získavaného z čistiaceho procesu pri úprave odpadových vôd, boli v roku 1980 po prvýkrát využité výmenníky tepla a blokové kogeneračné jednotky.

Vytvorením nového odbytového systému si spoločnosť vybudovala pozíciu na trhu v Nemecku, Rakúsku, Belgicku a Francúzsku.

1960-1978 Pracovné odevy v rámci komplexného servisu

Vďaka nadčasovým produktom, moderným technológiám a prvým zahraničným pobočkám v rámci Európy získala spoločnosť MEWA v sedemdesiatych rokoch nové trhy. Už od roku 1961 stojí na čele spoločnosti Käthe Draub, vdova syna Hermanna Gebauera, ktorý zahynulo v druhej svetovej vojne. V roku 1965 presťahovala sídlo spoločnosti do Wiesbadenu. Nezmenilo sa však len sídlo firmy, v roku 1968 sa rozšírila aj ponuka.

Pracovné odevy v rámci textilných služieb. Nová obchodná myšlienka bola dobre prijatá aj zákazníkmi.

Pracovné odevy na prenájom v rámci balíka služieb – v Nemecku doteraz nepoznané. Dopyt bol enormný. Na konci roka 1969 obliekala spoločnosť MEWA viac ako 10 000 pracovníkov. Hoci napríklad práčovňa v Hamelne spočiatku pracovala v trojzmennej 24-hodinovej nepretržitej prevádzke, nedokázala zvládnuť všetky zákazky.

Priemyselné spracovanie textílií vo veľkom štýle sa začalo: Práčovne pracovných odevov dostali priemyselné práčky a odstredivky, sušičky a tunelové finišery a mohli tak zabezpečiť primeranú starostlivosť o zákazníkov. O niekoľko rokov neskôr nahradili staré protiprúdové zariadenia a centrifúgy v práčovniach čistiacich utierok moderné pracie linky, lisy a sušičky. Okrem toho sa do prevádzok a oblasti starostlivosti o zákazníkov dostala počítačová technika.

V roku 1974 spoločnosť MEWA odvážne vykročila do zahraničia a založila pobočku v Belgicku. V roku 1975 prevzala spoločnosť MEWA rakúsku skupinu Habsburg-Excelsior. V roku 1978 rozšírila svoju obchodnú činnosť do Francúzska.

1945-1960 Obnova po druhej svetovej vojne

Po druhej svetovej vojne začal Hermann Gebauer z Nürnbergu s opätovnom výstavbou podniku. Pobočky v Nürnbergu, Mníchove, Neu-Isenburgu, Mönchengladbachu, Stuttgarte a Hamburgu, ktoré boli počas vojny z veľkej časti zničené, boli v krátkom čase znovu obnovené a začali s prevádzkou.

Prihlásili sa pôvodní stáli zákazníci ako Ríšske dráhy, ktoré dnes nesú názov Nemecké spolkové dráhy, ako aj závody Volkswagen. O výmenný systém MEWA sa zaujímali aj noví zákazníci ako novinové vydavateľstvá.

Riaditeľ fabriky Hermann Gebauer zomrel na Nový rok 1953 vo veku 75 rokov. Po jeho smrti prevzala riadenie spoločnosti MEWA jeho žena Charlotte.

V jubilejnom roku 1958 pracuje v spoločnosti MEWA znovu 400 zamestnancov. V tomto roku bolo vypratých celkovo 70 miliónov čistiacich utierok a spoločnosť dosiahla obrat 8,45 milióna mariek. Utierky boli medzitým tkané v tkáčovni MEWA v Hamelne.

1908-1945 Utkať, oprať a vymeniť

V roku 1908 založil obchodník Hermann Gebauer mechanickú tkáčovňu „Mechanische Weberei Altstadt GmbH“ v Ostritz-Altstadt bei Görlitz, Sasko, s 20 zamestnancami. Zakladateľ firmy začal ponúkať úplne novú službu: Spoločnosť MEWA vyrábala čistiace utierky na čistenie strojov a zariadení. „Utkať textílie, potom ich oprať a vymeniť pri opotrebovaní“, tak znel koncept služby mladej firmy.

Pre pranie čistiacich utierok zakladateľ firmy rýchlo našiel práčovne pripravené na spoluprácu, v ktorých mal podiel. Neskôr v dvadsiatych a tridsiatych rokoch nasledovali vlastné práčovne.
Už na začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia narastala potreba čistiacich materiálov. Oleje, tuky, rozpúšťadlá a farby sťažovali život pracovníkom v strojárenských závodoch, železiarňach a oceliarňach. Navyše boli stroje ešte príliš často čistené výlučne starými čistiacimi handrami alebo čistiacou vlnou. Po použití sa premočené handry jednoducho hádzali do vykurovacieho kotla. Riešenie, ktoré bolo pre priemyselné účely nielenže úplne nevhodné, ale okrem toho aj príliš drahé. Nápad sa tak veľmi rýchlo ujal.

Už v roku, keď založil firmu, mohol Hermann Gebauer do zákazkovej knihy zapísať svojho prvého veľkého zákazníka: Königlich Sächsische Staatseisenbahn (Kráľovské saské štátne dráhy), najväčší podnik v Sasku. Už v roku 1909 sa museli postaviť prevádzkové budovy. Na začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia sa zákazková kniha MEWA čítala ako „Kto je kto“ nemeckého hospodárstva. Okrem Ríšskych železníc boli na čistiacich utierkách MEWA vyšité názvy ako Siemens, AEG, Bayer, Henschel alebo Leuna-Werke.

Až do začiatku druhej svetovej vojny existuje v Nemecku a Rakúsku 14 prevádzok spoločnosti MEWA. 1200 zamestnancov zásobuje utierkami na čistenie strojov 18 000 priemyselných a remeselných prevádzok na území vtedajšej Nemeckej ríše.