MANCHING_05.tif

Pobočky MEWA

Sme tu pre vás V celej Európe.

Vždy vo Vašej blízkosti – pobočky MEWA

  • Vedúce postavenie na trhu

    45 pobočiek, v 14 európskych krajinách, približne 190 000 zmluvných zákazníkov – tým patrí spoločnosť MEWA vo svojom odvetví k podnikom s vedúcim postavením na trhu.

  • Osobná starostlivosť

    Staráme sa a zásobujeme presne a spoľahlivo. Na medzinárodnej, národnej a regionálnej úrovni.

  • Podpora mladých pracovných síl

    Pre spoločnosť MEWA je vzdelávanie mladých pracovných síl dôležitá úloha. Vo všetkých pobočkách.

Sme blízko vás v 14 krajinách, pretože byť na mieste je dôležité pre dobré obchodné vzťahy. Ak potrebujete poradiť, hovoríme vašou rečou. Rozumieme vašim želaniam, pretože poznáme vaše okolie. A zostávame s vami v dialógu, aby sme vždy našli správne riešenia – aj keď sa vo vašom podniku niečo zmení.

V spoločnosti MEWA však neprofitujete len z osobného poradenstva na mieste. Ponúkame rozsiahle know-how medzinárodnej veľkosti. Štandardy služieb, kvality a životného prostredia sa vo všetkých oblastiach našej činnosti nachádzajú na rovnakej vysokej úrovni. V centrále vyvíjame nové produkty v oblasti bezpečnosti pri práci, pracovného a ochranného oblečenia, optimalizujeme našu ponuku a skúšame, ako by sme mohli byť ešte lepší. Výsledky môžete vidieť vo výkonnosti našich podnikov a starostlivosti o zákazníkov.

Tak je každá z našich prevádzok súčasťou veľkého celku a súčasne podnikom s vlastným profilom – ovplyvnený regiónom, ľuďmi a mentalitou.

Unsere Standorte in Ihrer Nähe