Wetterschutzkleidung - Clima S

Inovácie spoločnosti MEWA

Napredujúci vývoj

Priekopník vo veciach kvality – Inovácie spoločnosti MEWA

Inovatívny je ten, kto je vždy pripravený ďalej pracovať na veciach, aby bol aj v budúcnosti úspešný. MEWA je podnik, ktorý presne toto robí. S nadšením a nasadením. Toto podporujeme a za toto sa zasadzujeme. Naša vízia, byť najlepším podnikom textilného manažmentu v Európe, sa odzrkadľuje vo všetkých našich pobočkách.


Dobré a vždy nové nápady sú pevnou súčasťou našich podnikových dejín a našej firemnej filozofie. Na jednej strane sústavne optimalizujeme naše výrobky a služby, aby sme splnili požiadavky a očakávania našich zákazníkov. Na druhej strane neustále vyvíjame nové procesné techniky, pri ktorých stojí ochrana životného prostredia v popredí


Naše nápady

Ešte na prelome storočia sa stroje v závodoch čistili takmer výlučne čistili starými čistiacimi handrami alebo čistiacou vlnou. Po použití sa premočené handry jednoducho hádzali do vykurovacieho kotla. Riešenie, ktoré bolo pre priemyselné účely nielenže úplne nevhodné, ale aj príliš drahé. V roku 1908 dostal Hermann Gebauer jednoduchý, ale geniálny nápad ponúkať čistiace utierky vo forme komplexnej služby. Praktické a výhodné riešenie, ktoré výraznou mierou prispelo k šetreniu životného prostredia.

Z tohto nápadu sa najprv stal inovatívny podnik s 20 zamestnancami. Dnes, o 100 rokov neskôr, z neho vyrástol komplexný textilný management pre priemyselné a remeselné prevádzky.


Naše procesné techniky

Sme známi tým, že s novými procesnými technikami nepretržite napomáhame ďalšiemu rozvoju a pokroku.

Už v roku 1975 sme nainštalovali prvé zariadenie na úpravu odpadových vôd navrhnuté vo vlastne réžii. Krátko nato vzniklo na pobočkách v Štuttgarte a Manchingu aj prvé zariadenie na spaľovanie použitého oleja.

V 80-tych rokoch zaviedla spoločnosť MEWA prvé biologické čistenie odpadových vôd a vznikla prvá čistička spalín.

V roku 1995 sa spoločnosť MEWA potom prostredníctvom prvého vlastného zariadenia na úpravu odpadového vzduchu pripravuje na budúcu Euro normu – presne v zmysle zákona o životnom prostredí. V septembri 1997 získava spoločnosť MEWA ako prvý podnik v odvetví ekologický certifikát s medzinárodnou platnosťou podľa ISO 14001.


Naše štandardy

Príklad z roku 2000 ukazuje, ako bol z inovatívnej myšlienky spoločnosti MEWA odvodený všeobecne platný štandard kvality:
Aj napriek prísnym hygienickým podmienkam v potravinárskom priemysle bolo bežné, že zamestnanci si svoje pracovné odevy prali doma. Výsledok: Odevy neboli vždy hygienicky nezávadné.

Kvôli tomu spoločnosť MEWA spolu s prof. Dr. Johannesom Krämerom z Inštitútu pre mikrobiológiu Bonnskej univerzity výrazne prispieva pomocou systému „Risk Analysis and Biocontamination Control″ (systém RABC – Analýza rizika a kontrola biologickej kontaminácie) – a ako prvý podnik v odvetví necháva pracovné odevy po každom pracovnom kroku preskúmať na možné biologické zaťaženia. Testy sú zamerané okrem iného na to, aby zabránili takzvaným krížovým kontamináciám, aby sa napríklad baktérie ušľachtilej plesne z výroby syra dostali cez odevy do pivovarov alebo pekární.

Spoločnosť MEWA znovu nastavuje kritériá. Štandardy kvality vytvorené spoločnosťou MEWA sa stali základom pre novú európsku hygienickú normu EN 14065.