ABE-G03-MTS-TQM-3.tif

Riadenie kvality MEWA

Chceme, aby sme pre našich zákazníkov boli najlepší

Kontinuálny systém pre komplexnú bezpečnosť a kvalitu – riadenie kvality MEWA

Kvalita je pre nás viac ako len predpoklad úspechu a konkurencieschopnosti. Je meradlom, podľa ktorého nastavujeme všetky naše služby a výkony, pretože pre našich zákazníkov chceme to najlepšie.

Kvalitu z tohto dôvodu neponechávame na náhodu, ale neustále ju presadzujeme. Každý deň. Vo všetkých oblastiach: Od vývoja produktov až po služby zákazníkom.

Kvalitu zaisťujeme prostredníctvom nášho komplexného systému celkového riadenia kvality (Total Quality Management). A preto je spoločnosť MEWA od roku 1982 certifikovaná podľa ISO 9001. Vaša výhoda: Vždy môžete počítať s konštantne vysokým štandardom kvality – po celej Európe vo všetkých pobočkách spoločnosti MEWA.

Orientácia na zákazníka

Základom nášho konceptu kvality je priblíženie sa k našim zákazníkom a trvalé zameranie sa na trh. Znamená to: intenzívna starostlivosť o zákazníkov, pravidelné ankety spokojnosti zákazníkov, prieskumné štúdie trhov, kvalifikovaní dodávatelia a úzka spolupráca s odborníkmi z rôznych odvetví a oblastí. Vďaka tomu dokážeme rýchlo a pružne reagovať na aktuálne požiadavky a trendy – alebo byť aj o krok vpredu.

Vykonávanie auditov

Riadenie kvality sa musí vykonávať nepretržite, systematicky a podľa jasne stanovených kritérií. Preto umožňujeme autorizovaným inštitúciám, aby u nás kontrolovali dodržiavanie národných a medzinárodných smerníc a noriem.

V rámci pravidelne vykonávaných auditov sa našej služby podrobujú kontrole. Tak je možné zabrániť chybám alebo ich včas identifikovať a cielene plánovať a realizovať zlepšenie týkajúce sa našich zákazníkov. Výsledok: Všetky prevádzky spoločnosti MEWA získali certifikát ISO 9001.

Náš systém Total Quality Management (komplexné riadenie kvality)

  • Zameranie všetkých oblastí podnikania na našich zákazníkov a trhy.
  • Pravidelná analýza trhovej situácie a príslušná nepretržitá optimálna úprava našich systémov v oblasti služieb a našej ponuky výrobkov.
  • Vysoká kvalifikácia a motivácia zamestnancov na všetkých úrovniach a ich zapojenie do rozhodovania.
  • Cielené sústavné zlepšovanie všetkých prevádzkových procesov a priebežná kontrolovateľnosť procesov.
  • Certifikácia podľa ISO 9001 a ISO 14001 (podrobné informácie o našich pobočkách nájdete v nižšie uvedených certifikátoch).
  • Partnerská spolupráca so subdodávateľmi na základe jasných kritérií kvality.
  • Rozhodujúce riešenie technológie životného prostredia v našom odvetví.
  • Intenzívnejšie budovanie dôvery na verejnosti s ohľadom na celkový spoločenský vývoj.

+ Cor 1Zertifikat 14001 Certifikát 9001