_MG_0434_7_fused_var.tif

Trvalá udržateľnosť MEWA

Preberáme zodpovednosť

Ďalekosiahle myslenie, uvedomelé konanie – Trvalá udržateľnosť MEWA

 • Hospodárnosť

  Zodpovedné a rozumné hospodárenie na zabezpečenie stability podniku a zdravého rastu.

 • Životné prostredie

  Ochrana životného prostredia a zdrojov, ako aj investície do ekologickej techniky ich neustály ďalší rozvoj.

 • Zamestnanci

  Férové a bezpečné pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov.

 • Zákazníci a spoločnosť

  Zodpovedné zaobchádzanie vďaka internému systému riadenia kvality, kódexu správania sa pre obchodných partnerov a dodávateľov, ako aj sociálnej angažovanosti vo verejnoprospešných projektoch a spolkoch.

Téma trvalej udržateľnosti už dobrých 30 rokov neustále naberá na význame v hospodárstve a na riadiacich úrovniach. Symbolom podnikovej zodpovednosti voči spoločnosti sa stáva čoraz viac vyskytujúci sa pojem Corporate Social Responsibility (CSR). Súčasťou tohto dobrovoľného prispievania podnikov sú vo všeobecnosti ekologické, ekonomické a sociálne aspekty.Už v 80-tych rokoch uvažovali majitelia spoločnosti MEWA nad tým, že presne tento druh sociálnej zodpovednosti prevezmú a stane sa pevnou súčasťou základných hodnôt spoločnosti. Konať zodpovedne môžete len ten, kto si je vedomý svojej zodpovednosti. Tieto základné hodnoty ešte aj dnes predstavujú identitu spoločnosti MEWA a sú každodenne zdieľané všetkými riadiacimi pracovníkmi a zamestnancami. Spoločnosť MEWA sa takto stala trvalo zdravou spoločnosťou, ktorá si uvedomuje svoju zodpovednosť.


Naše oblasti zodpovednosti

 • _Z__9175-93_Pano.tif

  Zodpovednosť voči životnému prostrediu

  Ochrana životného prostredia a zdrojov, ako aj investície do ekologickej techniky ich neustály ďalší rozvoj.

 • _Z__2334.tif

  Zodpovednosť za našich zamestnancov

  Férové a bezpečné pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov.

 • |

  Sociálna zodpovednosť

  Zodpovedné zaobchádzanie vďaka internému systému riadenia kvality, kódexu správania sa pre obchodných partnerov a dodávateľov, ako aj sociálnej angažovanosti vo verejnoprospešných projektoch a spolkoch.

 • Detail__MG_9638.JPG

  Ekonomická zodpovednosť

  Náš ekonomický rozvoj je orientovaný na stabilitu a nepretržitý, zdravý rast. Cieľ: prezieravé investície.