Detail__MG_9638.JPG

Ekonomická zodpovednosť

V popredí stojí kvalitatívny rast s orientáciou na hodnoty

Zdravý rast – Ekonomická zodpovednosť v spoločnosti MEWA

Ekonomický rozvoj skupiny MEWA je orientovaný na stabilitu a nepretržitý, zdravý rast. Vďaka mimoriadne nízkej miere zadĺženosti uvádzajú rôzne inštitúcie spoločnosť MEWA do najlepších ratingových tried a získava certifikáty vynikajúcej bonity. Manažment spoločnosti nevsádza na krátkodobú renditu, ale oveľa viac na prezieravé investície do budúcnosti. Pre rodinný podnik MEWA bolo vždy príznačné, že zisky neboli vyplácané, ale investované naspäť do podniku pre jeho ďalší rozvoj. Napríklad v roku 2020 sa takto v rámci spoločnosti investovalo 36,3 milióna eur do dlhodobého majetku vrátane ekologickej techniky a technológie.

Rozvoj zamestnancov

Rozvoj zamestnancov odráža stabilitu zdravej spoločnosti. Celkový počet zamestnancov v spoločnosti MEWA sa v posledných rokoch konštantne zvyšuje: Po 4 500 (v roku 2012) a 5 200 (v roku 2017) zamestnancoch pracuje pre spoločnosť MEWA v celej Európe viac ako 5 700 (v roku 2021) pracovníkov.

Zákazníci

V roku 2015 mala spoločnosť MEWA viac ako 174 000 zmluvných zákazníkov, v roku 2017 ich bolo už 184 600 a v roku 2021 približne 190 000.

Vývoj obratu

Aj kladný vývoj obratu ukazuje spoločnosť MEWA ako zdravý, stabilný rodinný podnik. S pracovnými a ochrannými odevmi, čistiacim utierkami pre stroje a absorpčnými rohožami na zachytávanie oleja formou prenájmu dosiahla spoločnosť v roku 2018 obrat vo výške 704 miliónov eur. V roku 2019 to bolo 734 miliónov eur a v roku 2020 745 miliónov eur.

AFU-G04-LKW_Panorama-4.tif