_MG_9965_6_7_fused.tif

Základné hodnoty MEWA

Naša požiadavka na nás samých

Konať zodpovedne môžete len ten, kto si je vedomý svojej zodpovednosti.

  • Naša kultúra

    Vzájomná dôvera, rešpekt a úzka, harmonická spolupráca formujú kultúru našej spoločnosti.

  • Náš štýl

    Osobné nasadenie a moderné riadenie sú charakteristické pre štýl našich riadiacich pracovníkov.

  • Naša charakteristická značka

    Osobný servis pre našich zákazníkov – a to bez ohľadu na to, kde.

Pre nás, ako rodinný podnik, udávajú hodnoty smer našej podnikateľskej činnosti.  

„Hodnoty sú také predstavy, ktoré sú v spoločnosti vo všeobecnosti uznávané ako želané a ľuďom prepožičiavajú orientáciu, túto bežnú definíciu čítame stále znovu a znovu. Načo vlastne potrebuje spoločnosť hodnoty? Často sa predpokladá, že hodnoty sú pre spoločnosť len pekný šperk, ktorý sa leští počas slávnostných príhovorov. My v spoločnosti MEWA to vidíme práve naopak: Našimi hodnotami sa neovešiavame, my nimi žijeme. Udávajú nám smer. Dávajú nám silu napredovať a rásť. Motivujú nás, aby sme nápady pretavili na skutky. Definujú značku MEWA. 

Toto povedomie už viac ako 100 rokov firemnej histórie definujeme v siedmych základných hodnotách.

Osobnosť

Vzájomná dôvera a úzka, harmonická spolupráca medzi kolegami a zamestnancami, partnermi a zákazníkmi formujú kultúru spoločnosti MEWA. Je to tradícia: Vedenie spoločnosti je už po tri generácie v rukách rodiny. Osobné nasadenie, zodpovedné konanie a moderný manažment charakterizujú štýl našich riadiacich pracovníkov. Osobný servis je obchodnou značkou konania každej jednej zamestnankyne a každého jedného zamestnanca.

Hospodárnosť

Dlhoročný úspech a neustály rast sme nedosiahli len vďaka dobrému obchodnému nápadu. Rovnakú dôležitosť pritom zohrávali spoľahlivosť a obchodný duch. Správna rovnováha medzi pokrokom a hospodárnosťou nám aj v súčasnosti zaručuje zdravý základ pre úspešnú budúcnosť.

Kvalifikácia

Každá zamestnankyňa a každý zamestnanec prispieva svojimi vedomosťami, svojou zaangažovanosťou a tímových duchom k úspechu spoločnosti. Vytvárame k tomu tie správne predpoklady, tým že kladieme nároky na našich zamestnancov a podporujeme ich – ako ľudí, ktorí sú pripravení podieľať sa na budovaní našej spoločnosti s orientáciou na budúcnosť.


Kvalita

Kladieme najvyššie nároky na seba, na naše produkty a naše služby. Neustále prispôsobovanie nášho systému služieb je preto samozrejmosťou. Pre náš úspech existuje len jediné meradlo: Spokojnosť našich zákazníkov.

Investícia

Presadzovanie sa na nových trhoch, nachádzanie inovatívnych riešení, ďalekosiahle myslenie: Takýmto spôsobom utvárame náš biznis. Kvôli tomu investujeme do intenzívneho výskumu a vývoja nových procesných technológií, produktov zameraných na budúcnosť a špičkových služieb.

Životné prostredie

Zachovanie životného prostredia a šetrenie zdrojov považujeme za dôležitý princíp našej spoločnosti. Práve v tejto oblasti máme kvôli tomu najmodernejšiu techniku a väčšinou o krok vpred pred ostatnými konkurentmi: V odvetví sme vzorom pri používaní najmodernejších ekologických technológií.

Zodpovednosť

Považujeme sa za súčasť spoločnosti, za ktorú nesieme zodpovednosť. Preto sa angažujeme prostredníctvom rozmanitých sociálnych a kultúrnych investícií. Podľa tohto princípu koná každá naša pobočka – vo svojom regióne a s ľuďmi, ktorí v ňom žijú.