Používanie cookies

Táto stránka používa cookies. Ďalším používaním tejto web stránky s týmto použitím súhlasíte. Podrobnosti nájdete tu.

147288950.jpg

Ocenenia MEWA

Ocenenia za trvalo udržateľný rast a inovatívne produkty a služby

Na čo sme hrdí

MEWA je viac ako len textilná značka s tradíciou: MEWA je postoj, ktorý sa odzrkadľuje v zaangažovanosti a rešpekte voči životnému prostrediu, našim zamestnancom a zákazníkom, ako aj voči spoločnosti. Či už ide o ekologicky šetrnú výrobu, obozretné hospodárenie, záväzok k vytváraniu férových a bezpečných pracovných podmienok alebo myslenie a konanie orientované na budúcnosť

7 výsledkov