_AB_4958.tif

Kto má doma na starosť pranie bielizne?

Kto má doma na starosť pranie bielizne?

Domáce práce sú rozdelené nerovnomerne

Kto sa stará vo vašej domácnosti o praní bielizne? Ťažko uveriť, ale je to pravda: Podľa aktuálnych európskych štatistík má každodennej práce v domácnosti na starosť stále výrazne viac žien ako mužov.

Z výsledkov prieskumu štatistického úradu Eurostat ďalej vyplýva, že domáce práce vykonáva pravidelne iba tretina všetkých mužov (34%). Naopak viac ako dvakrát toľko, presne 79% opýtaných žien uviedlo, že sa pravidelne stará o chod domácnosti.

Niektoré domácnosti pritom perú doma okrem vlastného bielizne tiež pracovné odevy. A my si myslíme: To predsa nemusí byť! Využite nášho konceptu textilného sharingu a prenechajte pranie bielizne spoločnosti MEWA. A nielen to, radi pre vás zariadime kompletné dodávky priemyselných textílií! Textilný sharing totiž znamená prenájom textílií miesto ich vlastníctva. Máte je teda vždy čerstvé a čisté k dispozícii, keď je práve potrebujete.

#textilsharing