BINCHE__Z_1013_4_5 + 1017_8_9_fused_Panorama1.tif

Stopercentná udržateľnosť

MEWA obsadila 1. miesto v rebríčku "Trvalá udržateľnosť Nemecka"

MEWA obsadila 1. miesto v rebríčku "Trvalá udržateľnosť Nemecka"

Spoločnosti, ktoré sa správajú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom, konajú v záujme prírody ... a samozrejme v záujme svojich zákazníkov. To potvrdzujú tiež najrôznejšie prieskumy. Napr. časopis Focus uvádza, že ochota kúpiť nejaký produkt je zo 60 percent závislá na tom, ako je spoločnosť vnímaná - a iba zo 40 percent na produkte samotnom alebo na jeho cene.

Aby bolo možné zistiť, ktoré spoločnosti a značky sú z pohľadu spotrebiteľov najviac trvalo udržateľné, spracoval časopis Focus spoločne s Inštitútom pre manažment a ekonomický výskum hodnotenie spotrebiteľov u viac ako 24 000 nemeckých spoločností. A spoločnosť MEWA získala ako odborový víťaz v kategórii "Prenájom textilných výrobkov" plný počet bodov. Sme jednou zo spoločností, ktoré stanovili meradlo pre všetky ostatné firmy zaradené do prieskumu.

Veľmi nás teší nielen získanie tohto ocenenia, ale tiež to, že naše aktivity v oblasti trvalej udržateľnosti sú vnímané pozitívne. To potvrdzuje, že sme sa vydali správnym smerom. Budeme v ňom do budúcna pokračovať ešte intenzívnejšie.