Oblasť Pre tlač

 • _JB_2126.jpg

  Ekologicky čisté, ekonomicky výhodné

  Požiadavky na hygienu a čistotu získali počas koronavírusovej krízy nový rozmer aj v priemyselných podnikoch alebo u remeselníkov. Odklon od jednorazových výrobkov sa však prejavoval už pred pandémiou. Stále väčšiu podporu si získavajú systémy opätovného využívania a obehového hospodárstva. Sú to výrobky s dlhou životnosťou, energetická účinnosť, optimalizácia spotreby vody, používanie ekologicky šetrných pracích a čistiacich prostriedkov a krátke lokálne dodávateľské reťazce. Tieto myšlienky rozvíja poskytovateľ textilných služieb firma MEWA so svojim servisom čistiacich utierok už viac ako 100 rokov.

  K správe
 • 09_Trockner.jpg

  Digitálna transformácia "Made by MEWA"

  "Vyzdvihnúť, vyprať, doviezť". Tak je možné zhrnúť hlavný obchodný princíp spoločnosti MEWA, ktorá poskytuje textilné služby. Už v roku 2011 sa pri zahájení prevádzky zariadenia na spracovávanie čistiacich utierok v severnom Nemecku rozhodla dôsledne zaviesť nové procesy pre užívateľov, operátorov a manažérov.
  K správe
 • CMYK_181015_MEWA-8_DSC8521_f1.tif

  Osvedčený nápad, ktorý je stále aktuálny

  Ľudia dnes môžu zdieľať autá, softvér, ale aj textilný tovar, ktorý priemyselné podniky alebo podnikatelia potrebujú v každodennej prevádzke. V dobách COVID-19 sa však musí myslieť aj na hygienické požiadavky. MEWA ponúka bezproblémové využívanie služieb s dlhoročnými overenými technológiami z textilnej brandže.
  K správe
 • Putztuch-System

  Priemysel 4.0

  Montážne linky, priemyselná robotika, automatizácia, digitalizácia. Výrobné podniky sa za posledných 100 rokov veľmi zmenili. MEWA bola na čele všetkých týchto dôležitých medzníkov.
  K správe

Vaše kontaktné osoby

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha