Dômyselný systém viacnásobného použitia umožňuje mať dokonalý prehľad o nákladoch

Každý deň stoja podnikatelia pred úlohou, ako dobre hospodáriť a optimalizovať prevádzkové náklady. V podnikoch, v ktorých stroje a zariadenia treba pravidelne čistiť – v automobilovom, kovospracujúcom priemysle alebo v polygrafii – môže prenesenie niektorých prác na externé firmy priniesť značné finančné úspory a logistické výhody. Na príklade certifikovaného systému MEWA – čistiacich utierok s viacnásobným použitím je možné pozorovať, ako špecializovaný externý partner môže takú úlohu kompletne a spoľahlivo prevziať.


Už viac než sto rokov ponúka MEWA priemyselnú recyklovateľnú čistiacu utierku, ktorá cirkuluje v obehu «nakládka, odvoz, vypranie a dovoz naspäť» . Podľa sféry použitia si možno vybrať čistiace utierky v štyroch rôznych kvalitách s rôznymi vlastnosťami. Vďaka dokonale premyslenému systému opakovaného použitia nemusí vedúci výroby nakupovať materiály na jedno použitie, má zároveň vyriešené problémy so skladovaním a logistikou a je zbavený starostí v spojitosti s dodržiavaním nariadení o ochrane životného prostredia a likvidácie odpadov. „Pri využívaní nášho servisu má vedúci dielne trojnásobný úžitok. Po prvé: Dostane kvalitné utierky s vysokou absorpčnou schopnosťou. Po druhé: Preberáme zaňho dodržiavanie všetkých bezpečnostných a ekologických predpisov o nakladaní so špinavými utierkami. To sa ráta. A po tretie: Náš princíp viacnásobného použitia neprodukuje nebezpečný odpad, keďže naše utierky možno až 50-krát vyprať a znovu použiť,“ hovorí Veronika Lipovská konateľka MEWA Textil-Service SR s. r. o.. Predovšetkým ale systém umožňuje mať dokonalý prehľad o nákladoch, keďže zásobovanie možno odhadnúť vopred, prispôsobiť ho potrebe – čistiace utierky sa poskytujú v kompletnom servise, nekupujú sa. Z niekoľko desaťročných skúseností MEWA majú osoh malí aj veľkí zákazníci rovnako, lebo ponuka je už dávno premyslená do posledného detailu. Na bezpečnú prepravu poskytuje MEWA zároveň presne prispôsobené kontajnery Safety Container SaCon®. V nich možno utierky uchovávať v podniku s minimálnymi nárokmi na priestor, bezpečne a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Váš kontakt

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha