Optimální ochrana – díky pečlivě vybraným OOP

Pracoviště musí být bezpečné. To platí zejména u činností související s horkem a chemikáliemi. Volba správného ochranného oděvu má velký význam a není jednoduchou rutinní záležitostí; zde je vyžadován odborný přístup. Společnost MEWA se v této oblasti může spolehnout na dlouholeté zkušenosti. Aby Vás podpořila při výběru správných osobních ochranných pomůcek (OOP) a následně Vás jimi i vybavila, spolupracuje s odborníky z oblasti výzkumu, výuky a praxe.


Odborné poradenství zaručuje bezpečnost

Ať teplotní vlivy, odletující jiskry nebo chemické látky – ochranné oděvy od společnosti MEWA nabízejí potřebnou bezpečnost v mnoha oborech. Společně s výrobci tkanin a výzkumnými institucemi jsou neustále vyvíjeny inovativní textilie a vlákna pro ochranné oděvy. Intenzivním testováním se pak ověřuje a optimalizuje trvanlivost a schopnost odolat zatížení. Kromě ochranného účinku oděvu se však zohledňují i jiné aspekty, jako například pohodlnost a módní trendy. „Při výběru ochranných oděvů existuje řada nejasností a stejně tak i předsudků,“ vysvětluje Veronika Lipovská, jednatelka společnosti MEWA Textil-Service s.r.o. „Některá témata se u našich zákazníků často opakují. V této oblasti je třeba ještě hodně osvětové činnosti. Pokud zaměstnavatel provedl analýzu rizik v provozu a definoval existující rizika, stojí před těžkou otázkou: Jak teď najdou ten správný ochranný oděv? Zde však mají zaměstnavatelé možnost vyžádat si prostřednictvím interních a externích odborníků příslušnou podporu. Společnost MEWA takovou podporu nabízí, aby byly nakonec vybrány takové osobní ochranné pomůcky (OOP), které budou zaměstnance optimálně chránit, přičemž ti je budou také rádi nosit,“ dodává Veronika Lipovská.

Spolehlivé a praktické

MEWA nabízí ochranné oděvy formou služby. V tomto případě zákazník dostane od jednoho poskytovatele jak poradenství při výběru, tak i dodání OOP až po péči o ně a potřebnou výměnu. Konkrétně to znamená, že oděv bude poskytnut, vyzvednut, opraven, čerstvě vyprán a opět dodán. Zde se klade důraz na to, aby se s oděvem zacházelo řádně a i po vyprání odpovídala jeho ochranná funkce stavu techniky. Pečlivá kontrola a odborná údržba znamenají plus pro bezpečnost zaměstnanců, neboť nesprávnou péčí poškozené nebo nedostatečně vyčištěné ochranné pracovní oblečení již nepředstavuje spolehlivou ochranu.

Váš kontakt

Michal Peterka

MediaTrust Communications spol. s r.o.

Praha 10

Praha